100. Rocznica przyłączenia Górnego Śląska do Polski

100 rocznica przyłaczenia górnego Śląska
Soldier

zrozumieć sląsk

Przez kilkaset lat Śląsk był traktowany jako łup. Ziemia bez ludzi, bez podmiotowości, bez własnej historii i dokonań. Dumy z tego kim się jest i gdzie się żyje. Czy byli to Czesi czy Niemcy, zawsze było tak samo. Ludzie, którzy zamieszkiwali te ziemie mieli tylko pracować i cieszyć się, że mogą być częścią czyjegoś wielkiego planu rozwojowego. Dostarczycielami paliwa do jego realizacji. Mieli mieć cele i marzenia, ale nie swoje tylko cudze. To lekceważenie doprowadziło do trzech Powstań Śląskich. W ich wyniku Śląsk wrócił do Polski. Wrócił , bo sam chciał. Zawsze był liściem, który zachował w sobie pamięć drzewa, z którego pochodzi. Ślązacy wybrali polski romantyzm, zbrojnie dokonując modernizacji niemieckiego sloganu „ordnung muss sien”. Wypowiedzieli się przeciwko skostniałemu porządkowi, który z założenia odbierał im prawo do myślenia o jakimkolwiek wolnościowym pojmowaniu ich świata, Śląska. Wypowiedzieli posłuszeństwo germańskiej kulturze, dla której pokojowe współistnienie było obcym, wrogim pojęciem. Od tamtego czasu śląski porządek i odpowiedzialność mają w sobie polski, romantyczny, wolnościowy pierwiastek.

Śląsk wybrał odradzającą się Rzeczypospolitą

Właśnie teraz, dzisiaj, sto lat po tamtych wydarzeniach, na Polsce spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. Jej częścią jest piękny wielobarwny liść, nie ciało obce, dziwne, niezrozumiałe, ale integralna część korony, pięknego, rozłożystego drzewa, jakim jest Polska. Śląsk zrozumiał i pokochał Polskę. Polska ze swoim jego zrozumieniem musi pójść o krok dalej.


Michał Fijałkowski - Gwizdała

Zrozumieć Śląsk koncert

Śląsk dziś

Zrozumieć Śląsk

Wierność poczuciu narodowemu bywa nieraz poczytywana przez polityków albo doktrynerów za śmieszny romantyzm, za niepraktyczność życiową, lecz przykład Śląska, przez sześćset lat wbrew wszelkiej nadziei opierającego się germanizacji, odsłania jej wartość – pisała przed laty Zofia Kossak-Szczucka. A jak dzisiaj rozumiemy Śląsk?

Czytaj wiecej

Śląsk kiedyś

Śląskie korzenie

Spośród wielu wybitnych postaci – synów ziemi śląskiej na szczególne wyróżnienie zasługują uhonorowani Orderami Orła Białego Prymas Polski kardynał August Hlond i bohater trzech narodów Henryk Sławik.

Czytaj wiecej

One walczyły o polski Śląsk

Obok największych powstańczych bohaterów, wybitnych działaczy Polskiego Komisariatu Plebiscytowego ogromną rolę miały do odegrania śląskie kobiety. Ich rola w zmaganiach z lat 1919–1921 dopiero od niedawna znajduje odpowiednie miejsce w historii.

Czytaj wiecej

Z Bochni i Zarzecza do Katowic

Migawki z okresu dwudziestolecia międzywojennego z perspektywy moich przodków, którzy związali swoje losy ze stolicą Górnego Śląska.

Czytaj wiecej

Katowice – miasto pełne życia

Katowice należały do II Rzeczpospolitej tylko przez 17 lat, ale to wystarczyło, aby z niewielkiego, przemysłowego miasta stały się centrum regionu, stolicą województwa oraz prężnym, coraz nowocześniejszym ośrodkiem.

Czytaj wiecej

Ślązacy z wyboru

Po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski województwo śląskie stało się wspólnym domem nie tylko jego rdzennych mieszkańców, lecz także wielu przybyszów z innych dzielnic Polski, którzy związali z nim swoje losy.

Czytaj wiecej

Po tamtej stronie

Przyznane Polsce tereny Górnego Śląska zostały włączone do Macierzy 20 czerwca 1922 r., gdy oddziały specjalnie w tym celu powołanej grupy operacyjnej pod dowództwem gen. Stanisława Szeptyckiego przekroczyły dawną granicę.

Czytaj wiecej

Historia zakrwawionej fotografii

„Kochaj ojczyznę i bądź Polakiem” – powtarzał swoim dzieciom Nikodem Renc. Jego rodzina za miłość do Ojczyzny zapłaciła wysoką cenę. Obrońcy Katowic Nikodem Renc i jego syn Józef zostali rozstrzelani 4 września 1939 roku

Czytaj wiecej